Καλώς ορίσατε

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)», που διοργανώνεται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.


Γενική περιγραφή του Προγράμματος

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Executive MBA του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ως αποτελεσματικά διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές με ποικίλα γνωστικά πεδία και επαγγελματικά υπόβαθρα. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή των θεωριών στη πράξη αποτελεί παράγοντα κλειδί για το Πρόγραμμα. Τα παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων και οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) αποτελούν κεντρικό άξονα στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, η συμμετοχή σημαντικών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα με τη μορφή διαλέξεων και συζητήσεων, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των δυναμικών του, όπως επίσης και τη μεταφορά γνώσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων. Άλλες τεχνικές όπως τα επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), το λογισμικό προγραμμάτων που χρησιμοποιούν ήδη οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι προβολές οπτικοακουστικού υλικού, επίσης υποστηρίζουν την εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης.