Γεώργιος Γάτος, Incrediblue, “Starting up in Greece”


Υποδ/νση Πληροφορικής, Computer Room, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας


Χρυσάνθη Κωστάρα, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης ΑΕ


Νικόλαος Μέλιος, Υποδ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Εθνική Τράπεζα


Απόστολος Παπαδόπουλος, Partner, Head of Government & Infrastructure Advisory, Grant Thornton


Βούρου Θάλεια, Υπηρεσία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ


Βασίλης Χατζηγεωργίου, Κτήμα Χατζηγεωργίου