Ανακοινώνεται η έναρξη του Β’ κύκλου αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20.

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 02/09/2019.

Αίτηση υποψηφιότητας ακαδημαϊκού έτους 2019-20.