Ανακοινώνεται η έναρξη του Β’ κύκλου αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22.

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 10/09/2021.

Αίτηση Executive MBA