Δικτυώνομαι, Συμμετέχω, Υποστηρίζω

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: «Η δημιουργία μιας δια βίου ισχυρής κοινότητας αποφοίτων, μέσα από την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους, επιδιώκοντας την αμοιβαία συνεργασία και στήριξη και τη συνεχή ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, δικτύωσης και εθελοντικής δράσης».

ΣΤΟΧΟΙ:

  • Δικτύωση: Με τη συνεχή και δυναμική της εξέλιξη η ένωση αποφοίτων θα παρέχει την δυνατότητα στα μέλη της να δικτυωθούν μεταξύ τους. Η κοινότητα αυτή αποτελεί ένα ισχυρό γεφύρωμα ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και στον επιχειρηματικό κόσμο. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα μπορούν να επωφεληθούν τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης από παλαιότερους απόφοιτους που έχουν ήδη στελεχώσει κάποιον οργανισμό. Από την άλλη πλευρά, απόφοιτοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά, μπορούν να ενισχύσουν τον οργανισμό τους με μέλη της ένωσης ή να βοηθηθούν σημαντικά από τους φοιτητές του Προγράμματος σε συγκεκριμένα έργα (projects) που είναι ενεργά στην επιχείρηση τους.
  • Πληροφόρηση: Τα μέλη της ένωσης θα λαμβάνουν προσκλήσεις για σημαντικές ομιλίες – συζητήσεις που διοργανώνονται από το Πρόγραμμα, με τη συμμετοχή εξεχόντων στελεχών και ακαδημαϊκών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται συνεχώς αναφορικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των σπουδών τους.
  • Διαιώνιση των φοιτητικών αναμνήσεων: Η ένωση θα προσφέρει την ευκαιρία στους αποφοίτους του Προγράμματος, μέσα από τις δράσεις της, να μείνουν συνεχώς σε επαφή με τους συμφοιτητές τους.

MBA e-class

Έρευνα 2013 – 2019

MBA on Facebook

Alumni MBA