Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013, 12:00, Β’ ΤΟΛ – Εργαστήριο Η/Υ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας.

Oμιλητής: Μάνθος Ματθαιΐδης, εξειδικευμένο στέλεχος εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

MBA e-class

Έρευνα 2013 – 2019

MBA on Facebook

Alumni MBA

PhD – Universitat de Girona