Δρ Αλέξιος Αρβανίτης

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ακαδημαϊκά προσόντα Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MΒΑ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
PhD στην ψυχολογία, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ερευνητικά ενδιαφέροντα Κοινωνική συναλλαγή
Κοινωνική απόδοση
Διαπραγματεύσεις
Δικαιοσύνη
Ηθική
Κίνητρα
Διδασκόμενα μαθήματα Διαπραγματεύσεις
e-mail a.arvanitis@uoc.gr
Τηλέφωνο 2831077523
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ Σταύρος Βουρλούμης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Researcher), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ακαδημαϊκά προσόντα Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc in Business Administration, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ερευνητικές Μεθόδους στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, London School of Economics and Political Science
Διδακτορική Διατριβή στο πεδίο της Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικά ενδιαφέροντα Επιχειρησιακές και Ανταγωνιστικές Στρατηγικές των Επιχειρήσεων
Διαδικασίες Ανάπτυξης Στρατηγικών και Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων
Ψυχολογικοί, συμπεριφορικοί και κοινωνικοί παράγοντες και πως επηρεάζουν τον προσανατολισμό, τις στρατηγικές και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων
Ρόλος, χαρακτηριστικά, προσδιοριστικοί παράγοντες και επιδράσεις των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, των διευθυντικών ομάδων (top management teams) και της εταιρικής διακυβέρνησης σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις
Διδασκόμενα μαθήματα Υπό ενημέρωση
e-mail stavour@yahoo.com
Τηλέφωνο 2107641119
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ Βασίλειος Νικολόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ακαδημαϊκά προσόντα 2020 – HarvardX (Harvard University Online): Tech Entrepreneurship, AI, Energy, Data Science
2011 – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ
2002 – Ecole Polytechnique, Paris: Class prepas, Ειδικεύσεις Μηχανικού (Ingenieur) σε Εφ. Μαθηματικά και Πληροφορική
2001 – London School of Economics, London: Μάρκετινγκ, Management & Επιχειρηματικότητα Certificates
2001 – Imperial College, London: MSc & Diploma Θεωρία Ελέγχου (top 5%)
2000 – Dundee University, Scotland: Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός, 1st honors 4-year BEng, Valedictorian
Ερευνητικά ενδιαφέροντα Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
Εταιρική καινοτομία
Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικά Μοντέλα
Startups, Deep Tech και Μεταφορά Τεχνογνωσίας
Διαχείριση Καινοτομίας
Ανάλυση και Επιστήμη Δεδομένων
Ενέργεια και Ευφυή Δίκτυα
Πληροφοριακή Διακυβέρνηση
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Διδασκόμενα μαθήματα Νεοσύστατες Επιχειρήσεις και Σχεδιαστική Σκέψη
Διαχείριση Καινοτομίας
e-mail vassilis.niko@gmail.com
Τηλέφωνο 6978199499
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος

Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Ακαδημαϊκά προσόντα Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
MSc in Business & Community (ΕΚΕ), Πανεπιστήμιο Bath, Η.Β.
PhD στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών
Ερευνητικά ενδιαφέροντα Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Βιώσιμη Ανάπτυξη
ESG
Διδασκόμενα μαθήματα Στρατηγική Διοίκηση – Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
e-mail triantafyllos.papafloratos@businesscase.gr
Τηλέφωνο 6944760814
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα