Ανακοινώνεται ότι από 10/08/2020 ξεκινά ο Β’ κύκλος αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21.

Αίτηση υποψηφιότητας ακαδημαϊκού έτους 2020-21.