Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25 (pdf) Online αίτηση

Έναρξη εξαμήνου και παράταση αιτήσεων

Λόγω των επικείμενων Αυτοδιοικητικών (Δημοτικών και Περιφερειακών) Εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 και 15 Οκτωβρίου 2023 και προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, η έναρξη του ΠΜΣ θα γίνει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Για τον παραπάνω λόγο, οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 10 Οκτωβρίου. […]

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-24 για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA”, έως και τις 22/09/2023.

Β’ Κύκλος Αιτήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Ανακοινώνεται η έναρξη του Β’ κύκλου αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24. Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 10-09-2023. Online αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 (pdf) Online αίτηση

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-23, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA” έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022. Online αίτηση

Απαλλαγή Διδάκτρων

Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού […]

Β’ Κύκλος Αιτήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται η έναρξη του Β΄ κύκλου αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23. Ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 10-09-2022. Online αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23. Αναλυτικά η Πρόσκληση (pdf) Online αίτηση

Ανακοίνωση για τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στα ΠΜΣ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κατά το ακαδ. έτος 2021-22

Όσοι εισακτέοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA», πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/τ.Β’/10-08-2018) καθώς και την Υπουργική Απόφαση 79803/Ζ1/5-7-2021 (ΦΕΚ 2988/ τ.Β’/08.07.2021), εφόσον το επιθυμούν, δύνανται […]