Σας καλωσορίζω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA), το οποίο υποστηρίζεται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα και ανταγωνιστικά ΜΒΑ Προγράμματα της ευρύτερης περιοχής μας.

Η αποστολή μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα υφιστάμενα και αυριανά ηγετικά στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, να δρουν ως συντελεστές αλλαγής και καινοτομίας, να δημιουργούν νέα γνώση, μεθόδους, και πρακτικές στη οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, και να συμβάλλουν τα μέγιστα στη μακροπρόθεσμη επιτυχία των φορέων απασχόλησης των.

Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές σας επαγγελματικές επιδιώξεις αλλά και σε διεθνείς ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προδιαγραφές. Προσφέρει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που σκοπεύουν να διευρύνουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξή του σε ακαδημαϊκά θέματα.

Οι απόφοιτοί μας έχουν ευκαιρίες καριέρας στη στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ παράλληλα, η κτήση του ΜΒΑ, βοηθά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις υψηλότερων διοικητικών θέσεων μέσα στην ιεραρχία επιχειρήσεων – οργανισμών.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές και να παράγει στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών που θα κατέχουν όλες τις απαραίτητες και σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να τις οδηγήσουν στη μακροπρόθεσμη επιβίωση τους μέσα από ένα πολύπλοκο, αβέβαιο, και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Θερίου