Σας καλωσορίζω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA), το οποίο υποστηρίζεται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα και ανταγωνιστικά ΜΒΑ Προγράμματα της ευρύτερης περιοχής μας.

Η αποστολή μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα υφιστάμενα και αυριανά ηγετικά στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, να δρουν ως συντελεστές αλλαγής, καινοτομίας και βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, και να συμβάλλουν τα μέγιστα στη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους.

Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές σας επαγγελματικές επιδιώξεις αλλά και σε διεθνείς ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προδιαγραφές. Προσφέρει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε νέους ή εν δυνάμει επιχειρηματίες που σκοπεύουν να διευρύνουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη επαγγελματική, ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξή του σε ακαδημαϊκά θέματα.

Οι απόφοιτοί μας έχουν ευκαιρίες καριέρας στη στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ παράλληλα, η κτήση του ΜΒΑ, βοηθά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις υψηλότερων διοικητικών θέσεων μέσα στην ιεραρχία επιχειρήσεων – οργανισμών.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές και να παράγει στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών που θα κατέχουν όλες τις απαραίτητες και σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να τις οδηγήσουν στη μακροπρόθεσμη επιβίωση τους μέσα από ένα πολύπλοκο, αβέβαιο, και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Θερίου