Τα τέλη φοίτησης είναι €4.000 και καταβάλλονται σε 3 (φοιτητές πλήρους φοίτησης) ή 6 (φοιτητές μερικής φοίτησης) ισόποσες δόσεις.