Τα μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως;

Ναι, τα μαθήματα πραγματοποιούνται 100% εξ αποστάσεως.


Κάθε πότε πραγματοποιούνται τα μαθήματα;

Παρασκευή απόγευμα (17:00 με 20:50) και Σάββατο πρωί (9:30 με 15:20).


Πόσες φορές πρέπει να έρθω συνολικά στην Καβάλα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου;

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα χρειαστεί να μετακινηθείτε μόνο δύο φορές στην Καβάλα για τις εξετάσεις τριών μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο (Παρασκευή έως και Κυριακή) και τριών μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο (Παρασκευή έως και Κυριακή). Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα αξιολογούνται με εργασίες ή/και με άλλες μεθόδους.


Θα πρέπει να πληρώνω για τα συγγράμματα που χρειάζομαι στα μαθήματά μου;

Οι διδάσκοντες καθηγητές παρέχουν πλούσιο υλικό (σημειώσεις) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Επιπλέον, πάντα προτείνουν ή παρέχουν επιπρόσθετο υλικό από ανοιχτές βάσεις δεδομένων. Επιπροσθέτως, για φοιτητές και φοιτήτριες που διαμένουν κοντά στην Καβάλα, η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη για δανεισμό σύγχρονων βιβλίων. Επομένως, σε εξαιρετικά λίγες περιπτώσεις θα χρειαστεί να προμηθευτείτε συγγράμματα από το εμπόριο.


Ποιο είναι το κόστος του Προγράμματος;

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.000 €.


Ποια είναι η χρονική διάρκεια του Προγράμματος;

 1. Πλήρης φοίτηση: Τρία εξάμηνα σπουδών (Οκτώβριος με Νοέμβριο του επόμενου έτους).
 2. Μερική φοίτηση: Πέντε εξάμηνα σπουδών (Οκτώβριος με Νοέμβριο του μεθεπόμενου έτους).


Πότε πρέπει να καταβάλλω τα τέλη φοίτησης;

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις ή έξι ισόποσες δόσεις, ως εξής:

Φοιτητές/Φοιτήτριες πλήρους φοίτησης (τρεις ισόποσες δόσεις):

 • 1η δόση με την εγγραφή.
 • 2η δόση στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου.
 • 3η δόση πριν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Φοιτητές/Φοιτήτριες μερικής φοίτησης (έξι ισόποσες δόσεις):

 • 1η δόση με την εγγραφή.
 • 2η δόση στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου του πρώτου έτους φοίτησης.
 • 3η δόση στη λήξη του δεύτερου εξαμήνου του πρώτου έτους φοίτησης.
 • 4η δόση στην έναρξη του πρώτου εξαμήνου του δεύτερου έτους φοίτησης.
 • 5η δόση στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου του δεύτερου έτους φοίτησης.
 • 6η δόση πριν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.


Ποια είναι τα βασικά κριτήρια εισαγωγής στο μεταπτυχιακό;

Ένα βασικό κριτήριο είναι η θέληση για γνώση, μάθηση και εξέλιξη. Βεβαίως, αξιολογείται θετικά ένας ικανοποιητικός βαθμός πρώτου πτυχίου, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και γνώση ξένης γλώσσας, τουλάχιστον, επιπέδου B2. Τέλος, προτεραιότητα εισαγωγής έχουν οι υποψήφιοι με τριετή, τουλάχιστον, επαγγελματική προϋπηρεσία.


Γιατί να επιλέξω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό;

 • Είναι πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕ).
 • Προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, στα πρότυπα διεθνώς αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού.
 • Πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως.
 • Διδάσκει έμπειρο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, με πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και σημαντική επαγγελματική εμπειρία.
 • Τα μαθήματα πλαισιώνουν επισκέπτες – ανώτατα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Σε μόνο δεκατρείς μήνες μπορείτε να είστε κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (δύο έτη).


Πότε μπορώ να κάνω αίτηση για εγγραφή στο πρόγραμμα;

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι συνεντεύξεις επιλογής διεξάγονται σε δύο περιόδους, Ιούνιο και Σεπτέμβριο.

Πατήστε στην επιλογή «Θέλω να μάθω περισσότερα» στο τέλος της ενότητας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για μια προσωπική ενημέρωση. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για περισσότερες λεπτομέρειες (καθημερινές 10:00 με 14:00 στο τηλέφωνο 2510462293).


Είναι τα μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού επανάληψη των προπτυχιακών μαθημάτων, όπως συχνά συμβαίνει σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα;

Όχι, οι διδάσκοντες καθηγητές γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω και να αποκτήσουν ουσιαστικές, αλλά και εφαρμόσιμες ακαδημαϊκές γνώσεις.


Παρέχει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό την ευκαιρία για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο;

Οι διδάσκοντες καθηγητές ενθαρρύνουν συνεργασίες σε διδακτορικό επίπεδο με φοιτητές και φοιτήτριες που επιδεικνύουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και έχουν ισχυρό κίνητρο για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.


Βλέπω ότι υπάρχουν πολλά μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών; Γιατί συμβαίνει αυτό;

Είναι αλήθεια, υπάρχουν συνολικά δεκαοχτώ μαθήματα: Εννέα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο σπουδών (χειμερινό και εαρινό). Αλλά προσοχή, αυτό δε σημαίνει πως υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος εργασίας.

Άλλωστε, τα δεκαέξι από τα δεκαοχτώ μαθήματα έχουν τη μορφή modules (έξι διαλέξεων το κάθε ένα). Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές αποκτούν μια περισσότερο σφαιρική γνώση του αντικειμένου της διοίκησης των επιχειρήσεων. Επίσης, συνεργάζονται με περισσότερους καθηγητές ενώ, επιπλέον, ο μεγαλύτερος αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων ισοδυναμεί με μια πιο ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική εμπειρία.


Οι διδάσκοντες καθηγητές προέρχονται μόνο από ένα Τμήμα του ΔΠΘ;

Όχι, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές από διάφορα Τμήματα του ΔΠΘ, καθώς και από Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και επαγγελματίες – στελέχη, και πλούσια εμπειρία στον κόσμο των επιχειρήσεων. Όλοι οι διδάσκοντες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική, επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία.


Τι είναι τα «Ολοκληρωμένα Εργαστήρια Λήψης Αποφάσεων» (Integrated Decision Making Workshops);

Είναι σύντομες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομαδικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, στις οποίες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα διάφορες επιχειρήσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλύουν πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα, εργάζονται ομαδικά και λαμβάνουν επιπλέον αξία από τις σπουδές τους.


Είναι υποχρεωτική η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας;

Ναι, στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών σας, θα πρέπει να εκπονήσετε τη διπλωματική σας εργασία. Δεν πρόκειται για μια καθαρά ερευνητική εργασία, αλλά για μια προσπάθεια επίλυσης πραγματικών ζητημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Μπορείτε να μελετήσετε ένα οργανισμό, να εκπονήσετε ένα business plan ή να προχωρήσετε στη στρατηγική ανάλυση της επιχείρησης που εργάζεστε ή απλά της αγαπημένης σας επιχείρησης.


Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;

Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία μπορεί να είναι ελληνική ή αγγλική. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να διεξαχθεί και στην αγγλική γλώσσα, μόνο αν το ζητήσει ο φοιτητής / φοιτήτρια.