Δρ Νικόλαος Θερίου
Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc in Economics (Οικονομικές Επιστήμες), Πανεπιστήμιο Bradford, Αγγλία.
MΒΑ in Corporate Planning & Financial Management (Επιχειρησιακός Προγραμματισμός και Χρηματοοικονομική Διοίκηση), Πανεπιστήμιο Bradford, Αγγλία.
PhD in Strategic Management (Στρατηγική Διοίκηση), Πανεπιστήμιο Derby, Αγγλία.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στρατηγική Διοίκηση
Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης
Διοικητικά Συστήματα Ελέγχου
Μέτρηση Οργανωσιακής Απόδοσης
Εταιρική Διακυβέρνηση
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Στρατηγική Διοίκηση
Business Games
Διοικητική Λογιστική
e-mail: ntheriou@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462156
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Δημήτριος Μαδυτινός
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc in Business Administration and Informatics, Lund University, Lund, Sweden.
Specialisation in Informatics and Information Systems, Lund University, Lund, Sweden.
PhD in Finance and Financial Modelling, The Business School, University of Greenwich, London, UK.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Management Information Systems
e-commerce
Behavioral Finance
Decision Support Systems
Performance Measurement
Financial Modeling
Information Systems Implementation
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με τη Xρήση Η/Υ
E-Business – Ψηφιακό Μάρκετινγκ
e-mail: dmadi@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462219
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Ευστάθιος Δημητριάδης
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Πάρμας, Ιταλία.
MSc στη Διασφάλιση Ποιότητας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας.
PhD στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Στατιστικές Μέθοδοι Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις Ελληνικές Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμογές της Στατιστικής στον Τουρισμό, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις Κοινωνικές Επιστήμες.
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων
Διαχείριση Έργων
Έρευνα Μάρκετινγκ
e-mail: edimit@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462304
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Ειρήνη Καμενίδου
Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Δημοσιογραφίας, Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Θεσσαλονίκης (ιδιωτικό).
BSc στη Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης.
BSc Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Ειδίκευση Μάρκετινγκ Τροφίμων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
PhD στo Μάρκετινγκ Τροφίμων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Έρευνα Αγοράς
Marketing (Marketing Τροφίμων, Κοινωνικό Marketing, Τουριστικό Marketing, Marketing Νοσοκομειακό – υγείας)
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Έρευνα Μάρκετινγκ
e-mail: rkam@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462157
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Σπυρίδων Μάμαλης
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Αγροτικής Οικονομίας, ΑΠΘ, Ελλάδα.
MSc στο Διεθνές Αγροτικό Μάρκετινγκ και στο Μάρκετινγκ Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο.
PhD στο Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Εστίασης, Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne, Ηνωμένο Βασίλειο.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συμπεριφορά Καταναλωτή
Μάρκετινγκ Τροφίμων και Αγροτικό Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
Συμπεριφορά Καταναλωτή
e-mail: mamalis@econ.auth.gr
Τηλέφωνο: 2510462195
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Κωνσταντίνος Τερζίδης
Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Οικονομικών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
PhD Πανεπιστημίου Έρλανγκεν Νυρεμβέργης, Γερμανία.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γενικό και Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Επιχειρησιακή Ηθική
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική
e-mail: kter@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462198
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Γεώργιος Θερίου
Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BA in Business Studies, University of Derby Μεγάλης Βρετανίας.
MA in Human Resource Management, University of Derby Μεγάλης Βρετανίας.
PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη.
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Μεγάλης Βρετανίας (Graduate).
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οργάνωση & Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Μέτρηση Οργανωσιακής Απόδοσης
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Ηγεσία και Επιχειρησιακή Ηθική
Στρατηγική Διοίκηση
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης
e-mail: gtheriou@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462299
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BA Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
MSc in Finance and Financial Information Systems, University of Greenwich, UK.
PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Ξάνθη.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση Έργων
Διαχείριση Κινδύνου
Διαχείριση Αλλαγής
Εφαρμοσμένα Οικονομικά
Επιχειρησιακό Outsourcing
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Οικονομικά για στελέχη Επιχειρήσεων-Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση Λειτουργιών
Διαχείριση Αλλαγών
e-mail: lazasari@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462199
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Κοσμάς Κοσμίδης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MSc στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Lancaster, Ηνωμένο Βασίλειο
PhD Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δημιουργική Λογιστική
Πρόβλεψη Εταιρικής Πτώχευσης
Επιλογή Λογιστικών Μεθόδων
Λογιστική Αποτίμηση των Επιχειρήσεων
Διαχείριση Κινδύνων
Τραπεζική
Θεωρία της Πρακτορείας
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Διοικητική Λογιστική
e-mail: kosmidis@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462327
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Μιχαήλ Πιπιλιαγκόπουλος
Λέκτορας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
ΜSc Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δυναμική Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Τεχνικές Αποτίμησης Επιχειρήσεων
Λειτουργική Οργάνωση Επιχειρήσεων και αποτελεσματικός προγραμματισμός προσφοράς (Logistics)
Λογιστική Κόστους
Προϋπολογιστικός Έλεγχος και Τεχνικές Αναφοράς.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
Διοικητική Λογιστική
e-mail: m_pipil@mst.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462211
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Αθανάσιος Μανδήλας
Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕΕ), Αθήνα.
MSc στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
PhD στη Λογιστική, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υλοποίηση και εφαρμογή των IFRSs / IASs
Λογιστική Εκπαίδευση
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Εταιρική Διακυβέρνηση / Λογιστική Ηθική
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων
e-mail: smand@af.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462222
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Δρ Παύλος Δελιάς
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ακαδημαϊκά προσόντα: BSc Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
MSc στην Οργάνωση και Διοίκηση, Πολυτεχνείο Κρήτης.
PhD στη Διαχείριση Ροών Εργασιών, Universite Paris-Dauphine, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Συστήματα Διαχείρισης Διαδικασιών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διδασκόμενα μαθήματα ΜΒΑ: Δημόσιο Μάνατζμεντ
e-mail: pdelias@af.ihu.gr
Τηλέφωνο: 2510462368
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα